Objectieve kennis en expertise over jeugdvraagstukken

KennisPunt Jeugd Brabant zet zich in voor een Brabant waar alle jeugdigen veilig, gezond en gelukkig kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen die hun steentje bijdragen aan een sociaal en economisch krachtige samenleving.

KPJB bundelt toepasbare kennis en kennisontwikkeling over en voor kwetsbare doelgroepen en zorgt voor de ‘kennistransfer’ die deze kennis en expertise voor Brabant toegankelijk maakt.