Blog

Observaties, gedachten en inzichten van onze adviseurs over jeugd en jeugdzorg in Brabant.

Actueel

Relevante actuele ontwikkelingen voor u bijgehouden door onze adviseurs.

Agenda

Welke activiteiten, bijeenkomsten en evenementen staan op het programma?

Dossiers

Uitgebreide informatie, achtergronden en beleidsstukken over jeugd en samenleving.

 

Objectieve kennis en expertise over jeugdvraagstukken

KennisPunt Jeugd Brabant zet zich in voor een Brabant waar alle jeugdigen veilig, gezond en gelukkig kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen die hun steentje bijdragen aan een sociaal en economisch krachtige samenleving.

KPJB bundelt toepasbare kennis en kennisontwikkeling over en voor kwetsbare doelgroepen en zorgt voor de ‘kennistransfer’ die deze kennis en expertise voor Brabant toegankelijk maakt.

KennisPunt Jeugd Brabant is een waardvolle partner voor provinciale en gemeentelijke overheden, jeugd(zorg)organisaties en professionals die zoeken naar een betrouwbaar punt van kenniscirculatie

Een op de 10 jongeren krijgt jeugdhulp

In 2015 kregen 210 duizend jongens en 146 duizend meisjes jeugdhulp. Dat is een op de acht jongens en een op de elf meisjes. Vooral bij de 4- tot 12-jarigen zijn jongens oververtegenwoordigd.

Meer lezen

Samenwerken is meer dan samenwonen

Goed functionerende integrale kindcentra zijn goud voor een gemeente. Kindcentra hebben een hoog bezoekpercentage ‘jonge kinderen en hun ouders’. Zij zijn daarmee de vindplaats voor kinderen waar extra aandacht voor nodig is.

Meer lezen

Er zijn geen agendapunten om te laten zien

In onze digitale dossierkast vind je uitgebreide achtergrondinformatie en duiding over thema’s en ontwikkelingen in het Branbantse jeugddomein, of die daarop invloed hebben. Klik op de knop ‘dossiers’ en maak dan je keuze uit de beschikbare dossiers.

Comments are closed.